Paret amb tauler OSB reciclat

Pi natural tenyit
Pi natural tenyit passadís
Pi natural tenyit
Pi natural tenyit Junta sostre
Pi natural tenyit
Lamina sintètica acabat
Plaques de MDF envernissat
Lamina sintètica
Entrada de pi segon pis
Entrada de pi lateral
Entrada de pi frontal

Església Parroquial De Sant Salvador Claravalls